ג׳אז לירי

תקנון

חברות

1. ההתקשרות כמפורט הינה מעיקרי ההתקשרות מחיר המנוי ודמי הרישום נקבעו על סמך תקופה זו.
2. לא תינתן כניסה לשיעורים ללא הרשמה מראש באפליקציה/ בטלפון והעברת השבב (ציפ) בהגעה לסטודיו…
3. המנוי הינו אישי אי ולא ניתן להעברה/למכירה.

תקנות וביטולים

4. ביטול המנוי הינו על פי ההתקשרות כמפורט בחוזה.
5. ביטול המנוי במועד שלפני תום ההקשרות בת 4 החודשים (קרי – טרם 91 מתחילת המנוי) יחוייב המנוי בתשלום על סך ההפרש בין המנוי הרץ למנוי החודשי ללא התחייבות ובהתאם למספר חודשי השימוש במנוי.

הארכות

6. הארכת החברות תהיה כפופה לתעריפי המועדון באותה העת.

הקפאות

7. הקפאה משמעה- התשלומים ממשיכים לרדת כסדרם וזמן ההקפאה יתווסף לסוף המנוי ומותנה במימוש של כל תקופת ההתקשרות במנוי.
8. ניתן להקפיא מנוי ללא תשלום עד לתקופה של שבועיים במנוי שנתי בלבד. מינימום הקפאה – שבוע ימים.
כל הקפאה נוספת מעבר לכך הינה בעלות של 50 ש"ח לשבועיים ובהתאם להחלטת המועדון.
9. במקרה של מחלה / פציעה / הריון ניתן להקפיא רטרואקטיבית עם אישור מרופא מומחה בלבד עד לתקופה של חודשיים (יחד עם זאת, לא תתאפשר הקפאה מעבר לחודשיים מסך כל ההקפאות במנוי)
10. במקרה של מילואים ניתן להקפיא רטרואקטיבית עם זימון בכתב.

הפרת התקנון

11. החברה תהייה רשאית לסיים את חברותו של כל חבר במקרה של הפרת התקנון או הוראת ההנהלה , מבלי לגרוע מהאמור לעיל , תהיה ההנהלה רשאית לסיים את כל החברות מבלי לנמק את החלטתה וזאת בכפוף להחזר החלק הבלתי מנוצל של המנוי השוטף , למעט דמי הצטרפות שלא יוחזרו.
12. במקרה של החזרת שיק לאחר הפקדתו בבנק, יחוייב הלקוח ב 50 ש"ח עמלת ביטול.
13. החברים יחשבו שקראו והסכימו לתנאי הוראות התקנון ומסכימים לפעול בהתאם.
כשירות לפעילות גופנית
14. החברים לא יהיו רשאים להתאמן בהיותם פצועים או תחת השפעת תרופות, אלא ע"פ אישור רפואי בכתב.
15. המנוי מתבקש להודיע על כל שינוי במצבו הבריאותי.

התנהגות בשטח המועדון

16. יש לשמור על כללי התנהגות נאותים
17. השימוש בתאי ההלבשה בשטח המועדון והמקלחות הינו לשימוש החברים לאיחסון חפציהם
(למעט כספים וחפצי ערך) רק בעת שהותם במועדון.
יש לפנות את התא (לוקר) בכל פעם בטרם עזיבת המועדון.
18. אי פנוי תא האיחסון ללא תשלום , יחוייב בעלות חודשית.
19. החברה לא תהיה אחראית לאובדן/הרס או גנבת חפצים בשטח המועדון, בין אם אוחסנו בתא ובין אם לא.
20. יש לשמור על הגיינה אישית בשטח המועדון.
21. השימוש בחדר ההליכונים ובשיעורי הפיטנס מותנה בבגדי ספורט ובנעליים תואמות.

כללי

22. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות הפעילות במועדון , את השיעורים, את המדריכים ואת התקנון מעת לעת ללא הודעה מוקדמת לחברים, מבלי לנמק את ההחלטה, ומבלי שהאמור לעיל יהווה עילה לביטול המנוי.
23. ההנהלה אינה אחראית לספק מקומות חניה / או שירותי מגבות למנויים.
24. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לצלם באקראי בשיעורי הסטודיו וכן להשתמש בצילומים אלו לפרסום ושיווק במדיה החברתית ו/או על גבי שלטי חוצות בעיר, כראות עיניה בעת העכשווית או בעתיד הרחוק יותר.
25. על החברים לסיים את פעילותם במועדון חצי שעה לפני סגירת המועדון ולעזוב את שטח המועדון לכל המאוחר עד לסגירת המועדון.

מחול וריקוד

עדיין כאן? הצטרפו לשיעורים שלנו

 ברנר 5 | 03-5269006

הירשמו לשיעור ניסיון
פיור -סטודיו לריקוד