1. הזכאות להקפאה חלה במנוי “רץ” בלבד.
2. ניתן להקפיא עד שבועיים 14 ימים, במשך תקופה של שנה.
3. זמן ההקפאה המינימלי הינו שבוע -7 ימים.
4. כל שנה ימי ההקפאה מתאפסים, בהתאם לתאריך תחילת המנוי, בין אם נעשה בהם שימוש ובין אם לא.
5. הקפאה תתבצע תמיד טרם זמן ההיעדרות. אין הקפאות בדיעבד למעט מקרים רפואיים או מילואים.
6. לאחר ביצוע ההקפאה, יבוצע קיזוז של הסכום היחסי בתשלום החודשי, בהתאם לתאריכי ההקפאה ולמועד התשלום.
7. לא יתאפשר שינוי בהקפאה שנכנסה לתוקף.
8. במצבים רפואיים ניתן להקפיא בדיעבד, יש לצרף אישורים רפואיים מרופאים מומחים בלבד.
9. במקרה של מילואים, יש לצרף זימון בכתב.
10. בכל מקרה, לא תתאפשר הקפאה מעבר לחודשיים (60 יום).
11. מילוי טופס זה מהווה ידיעה והסכמה לתנאי ההקפאה של המועדון.

תאריך תחילת ההקפאה:
תאריך סיום ההקפאה:

לצירוף קבצים (עד 3 קבצים. קבצי jpg, docx, doc, pdf, jpeg בלבד):

1. הזכאות להקפאה חלה במנוי “רץ” בלבד.
2. ניתן להקפיא עד שבועיים 14 ימים, במשך תקופה של שנה.
3. זמן ההקפאה המינימלי הינו שבוע -7 ימים.
4. כל שנה ימי ההקפאה מתאפסים, בהתאם לתאריך תחילת המנוי, בין אם נעשה בהם שימוש ובין אם לא.
5. הקפאה תתבצע תמיד טרם זמן ההיעדרות. אין הקפאות בדיעבד למעט מקרים רפואיים או מילואים.
6. לאחר ביצוע ההקפאה, יבוצע קיזוז של הסכום היחסי בתשלום החודשי, בהתאם לתאריכי ההקפאה ולמועד התשלום.
7. לא יתאפשר שינוי בהקפאה שנכנסה לתוקף.
8. במצבים רפואיים ניתן להקפיא בדיעבד, יש לצרף אישורים רפואיים מרופאים מומחים בלבד.
9. במקרה של מילואים, יש לצרף זימון בכתב.
10. בכל מקרה, לא תתאפשר הקפאה מעבר לחודשיים (60 יום).
11. מילוי טופס זה מהווה ידיעה והסכמה לתנאי ההקפאה של המועדון.

תאריך תחילת ההקפאה:
תאריך סיום ההקפאה:

לצירוף קבצים (עד 3 קבצים. קבצי jpg, docx, doc, pdf, jpeg בלבד):

פיור -סטודיו לריקוד